Ewangelia jest dla każdego

Strony ks. Tomasza Horaka

na serwerze

Ambona, liturgia, klasa szkolna,
tygodnik „Gość Niedzielny”,
książki, wiersze, internet, wycieczki...
To i tak nie wszystkie drogi,
na których warto głosić Ewangelię.


Coś o sobie	Wiersze		Katechizm		Parafia
Felieton   Z okruchów etyki   Homilie	   Fulla Horak    «Niewidzialni»